ცხოველიდან ადამიანზე გადამდები საშიში დაავადებების ჩამონათვალი

ცხოველიდან ადამიანზე გადამდები საშიში დაავადებების ჩამონათვალი

1. ლისტერიოზი – ძაღლი, კატა 2. ტოქსოპლაზმა – ძაღლი, კატა 3. ტულარემია – კატა 4. ლეპტოსპიროზი – ძაღლი 5. ტუბერკულოზი – ძაღლი 6. ცოფი – ძაღლი, კატა 7. ეხინოკოკოზი – ძაღლი, კატა 8. ლეიშმანიოზი – ძაღლი 9. პიროპლაზმოზი – ძაღლი, კატა 10. დემოდეკოზი – ძაღლი, კატა 11. ტეტანუსი – ძაღლი, კატა 12. სტაფილოკოკი – ძაღლი, კატა 13. სტრეპტოკოკი – ძაღლი, კატა 14. მკრეჭავი მუნი – ძაღლი, კატა 15. ბრუცელოზი – ძაღლი 16. ციმბირული წყლული – ძაღლი 17. თურქული – ძაღლი 18. სალმონელოზი – ძაღლი
Leave your comment
Comment
Name
Email
error: Content is protected !!