არსებობს მოსაზრება, რომ ძაღლების გამოყენება მოშენებაში აუცილებელია, რადგან „კარგია ჯანმრთელობისთვის“. თუმცა, ეს ცნება არასწორია. ძაღლების მოშენება რთული პროცესია, რომელსაც გონივრულად უნდა მივუდგეთ. …

კატების პატრონთა შორის ბევრი არასწორი შეხედულება არის გავრცელებული კატების შეჯვარებაზე. ძალიან ხშირად ასეთი არასწორი ინფორმაცია ხდება თარლითობის საფუძველი და როგორც წესი მთავრდება …

პასუხისმგებლიანი პატრონები გეგმავენ შეჯვარებას უკვე მაშინ როდესაც ცხოველს აღენიშნება სქესობრივი მომწიფების პირველი ნიშნები. არსებობს რამოდენიმე ადვილი წესი, რომელიც დაგეხმარებათ მოამზადოთ თქვენი კატა …

სქესობრივი მომწიფების პერიოდი, ან პუბერტატი, ხასიათდება ძაღლის გამრავლების უნარით. სქესობრივი მომწიფება განისაზღვრება პირველი ესტრუსის დაწყებით – უფრო ზუსტად, სქესობრივი ციკლის პირველი ეტაპის …

error: Content is protected !!