კატების ჩიპირება

კატების ჩიპირება

სულ უფრო და უფრო ხშირად, როცა ვეტერინარულ კლინიკაში მივდივართ შინაურ ცხოველთან ერთად, გვესმის კითხვა: „თქვენშინაური ცხოველი ჩიპირებულია?“ეს პროცედურა აღარ არის რაღაც ახალი და უჩვეულო. უფრო მეტიც, ახალი კანონით ის მალე სავალდებულო გახდება. მაშ, რატომ უნდა ჩაუდგათ თქვენ შინაურ ცხოველს მიკროჩიპი? რა სარგებლობა მოაქვს მას? ჩიპინგის მთავარი აზრი არის შიდა იდენტიფიკატორის არსებობაში. აქედან გამომდინარეობს მისი პრაქტიკული გამოყენება.ჩიპი საინტერესოა საგადასახადო სამსახურისთვის. ოდესმე მივალთ იქამდე, რომ ცხოველის პატრონს გადასახადების გადახდა მოუწევს.ჩიპი საჭიროა იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს ცხოველის ქვეყნის გარეთ ტრანსპორტირება. ამის გარეშე უკვე შეუძლებელი იქნება კატის თან წაყვანა შვებულებაში ან მუდმივად საცხოვრებად წაყვანა უცხო ქვეყანაში.ჩიპი ამარტივებს ვეტერინარულ კლინიკაში დანიშვნის პროცედურას.ჩიპი დაკარგული ცხოველის პატრონის იდენტიფიცირებაში უბადლო დამხმარეა. შესაძლოა, ეს ფუნქცია სხვებზე მეტად კატების პატრონებს დააინტერესებთ.
თუმცა, მაინც – ჩიპზე დიდი იმედის დამყარება მაინც არ ღირს. იმისთვის, რომ იპოვონ, დაკარგული ან გაქცეული კატა, ის ჯერ ვიღაცამ უნდა დაიჭიროს და ვეტერინარულ კლინიკაში მიიყვანოს, კლინიკას კი უნდა ჰქონდეს სკანერი. პატარა ვეტკაბინეტებში, ისევე როგორც პროვინციულ კლინიკებში, ეს აღჭურვილობა არ აქვთ ხოლმე. ასე რომ, ჩიპი მხოლოდ დამატებითი შანსია, მაგრამ არა შინაური ცხოველის ბედნიერი დაბრუნების გარანტია. თუმცა, ზოგჯერ ეს შანსი შეიძლება გადამწყვეტი იყოს. არის კიდევ ერთი მომენტი: თუ თქვენი შინაური ცხოველი (მაგალითად, ძვირადღირებული და იშვიათი ჯიშის) მოიპარეს და გამტაცებელი იპოვეს, ჩიპი პოლიციას დაეხმარება ნამდვილი პატრონის იდენტიფიცირებაში. რას აჩვენებს ჩიპი? ცხოველის დაბადების თარიღ, სქეს, ჯიშ, ფერ. მისი პატრონის მონაცემებსა და ტელეფონის ნომერს. რა წარმოადგენს ჩიპი? პატარა ლობიოს მარცვლისოდენა მოწყობილობაა. ჩიპის სიგრძე – 13 მმ-ია, დიამეტრი – 2 მმ. ის შედგება 15-ნიშნა კოდიანი მიკროსქემისგან, ასევე აქვს მიმღები და გადამცემ, ანტენა და მეხსიერების ერთეულის კოდს. ეს ყველაფერი მოთავსებულია სტერილურ მინის ბიოთავსებად კაფსულაში. ცხოველს ენიჭება უნიკალურ ნომერ, რომელიც მთელი ცხოვრება მხოლოდ მას ეკუთვნის და საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაში შეაქვთ.
როგორ გავიგოთ, არის თუ არა ცხოველი ჩიპირებული? მხოლოდ სპეციალური სკანერის დახმარებით. რამდენად ტრავმულია ჩიპის იმპლანტაციის ოპერაცია? ნაკლებად ტრავმული. გავს ნემსის ჩხვლეტას. მოწყობილობა შეჰყავთ კისერში, კანქვეშ. სად შეიძლება კატის ჩიპირება? ნებისმიერ კლინიკაში, წინასწარ მაინც უნდა გაარკვიოთ, აქვთ თუ არა შესაბამისი აღჭურვილობა და ჩიპის ნომრის დაუყოვნებლივ შეყვანის შესაძლებლობა მსოფლიო მონაცემთა ბაზაში. რამდენ ხანს მუშაობს ჩიპი? ვარაუდობენ, რომ 25 წელი საკმარისი უნდა იყოს, ანუ ყველაზე ხანგძლივი ცხოვრების მქონე კატასაც გამოადგება.
Leave your comment
Comment
Name
Email
error: Content is protected !!