თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი

თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი Claimed

Average Reviews

აღწერა

თავშესაფარი დაარსა ბ–ნ თამაზ ელიზბარაშვილმა 2004 წლის შემოდგომით. მის კერძო მიწაზე და კერძო საკუთერებაში.

თავშესაფრის ტერიტორიაზე განთავსებულია ოფისი, ვეტერინალური კლინიკა, სარეაბილიტაციო პალატები, სამშობიარო ბლოკი, კარანტინის ბლოკი, სალონი, სასეირნო ტერიტორია, 300 ძაღლისათვის  ღია და დახურული ვოლიერები, დათვის 3 ვოლიერი.

სურათები

error: Content is protected !!